Интересни трикове и съвети за командния ред на Linux

Интересни трикове и съвети за командния ред на Linux

Командният ред на Linux е мощен инструмент, който ви дава възможност да управлявате компютъра си с текстови команди. Той е мощен инструмент, който предлага безкрайни възможности за потребителите. С правилното използване на команди и инструменти, може значително да увеличите продуктивността си и да опростите задачите си.

В тази статия ще разгледаме някои интересни трикове и съвети за командния ред на Linux, които ще ви помогнат да станете по-ефективни.

Защита на Вашите данни чрез перманентно изтриване

Обикновено използваме командата rm за изтриване на файлове от Linux система, но тези файлове не се изтриват напълно, те просто се съхраняват и скриват на твърдия диск и все още могат да бъдат възстановени тези файлове в Linux и прегледани от друг човек.

За да предотвратим това, можем да използваме командата shred.

Командата shred в Linux е мощен инструмент за защита на данните. Тя позволява перманентно изтриване на файлове, така че те да не могат да бъдат възстановени. Това е особено полезно, когато работите с чувствителна информация и искате да гарантирате, че тя няма да попадне в неподходящи ръце.

Как Работи shred

Командата shred презаписва съдържанието на файл с произволни данни няколко пъти, което прави възстановяването на оригиналния файл практически невъзможно. За да се използва shred, трябва да имате инсталиран GNU Core Utilities, което е стандартно за повечето Linux дистрибуции.

Основни Опции на shred

Командата shred предлага различни опции, които позволяват персонализиране на процеса на унищожаване на данните. Нека разгледаме някои от най-често използваните опции:

Основна употреба

shred filename

Тази команда ще презапише файла с произволни данни три пъти по подразбиране. След това файлът все още ще съществува, но съдържанието му ще бъде унищожено.

Презаписване определен брой пъти

shred -n 5 filename

Опцията -n определя броя на презаписванията. В този случай файлът ще бъде презаписан пет пъти.

Изтриване на файла след презаписване

shred -u filename

Опцията -z ще презапише файла с нули в последното презаписване, което прави файла по-малко очевиден за анализа на данните.

Заключване на файл или директория

В Linux има различни начини да заключите или скриете файл или директория, за да защитите данните си. Тук ще разгледаме някои от най-ефективните методи за това.

Използване на chmod за промяна на права

Можете да ограничите достъпа до файлове и директории чрез промяна на техните права с командата chmod.

Пример: Заключване на файл

chmod 600 filename

Тази команда задава права, които позволяват само на собственика на файла да го чете и пише в него.

Пример: Заключване на директория

chmod 700 directoryname

Тази команда задава права, които позволяват само на собственика на директорията да чете, пише и изпълнява (достъпва) съдържанието ѝ.

Използване на chattr за допълнителна защита

Командата chattr може да се използва за добавяне на атрибути към файлове, които предоставят допълнителна защита.

Пример: Заключване на файл

sudo chattr +i filename

Тази команда прави файла неизменяем, което означава, че той не може да бъде изтрит, преименуван или модифициран (дори от root потребителя) докато атрибутът не бъде премахнат.

Навигация в файловата система

Използвайте cd – за бързо връщане в предишната директория. Това е особено полезно, когато работите в дълбоко вложени директории.

cd /path/to/first/directory
cd /another/path
cd -

Използване на pushd и popd

Командите pushd и popd ви позволяват да създадете стек от директории. Това улеснява навигацията между тях.

pushd /path/to/first/directory
pushd /another/path
popd

Кратки обяснения

pushd:

 • Функция: Запазва текущата директория в стек и се премества в посочената директория.
 • Синтаксис: pushd [опции] директория
 • Пример: pushd /път/до/първа/директория

popd:

 • Функция: Премахва директория от върха на стека и се връща в нея.
 • Синтаксис: popd [опции]
 • Пример: popd

В примера:

 1. pushd /път/до/първа/директория:
  • Запазва текущата директория в стека.
  • Премества се в /път/до/първа/директория.
 2. pushd /друга/пътека:
  • Запазва /път/до/първа/директория в стека.
  • Премества се в /друга/пътека.
 3. popd:
  • Премахва /друга/пътека от стека.
  • Връща се в /път/до/първа/директория.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Може да харесате още...