Каква е разликата между sh и Bash?

Как да изпразвате файлове в Linux, без да ги изтривате

Linux и UNIX системите използват различни командни интерпретатори. Най-популярни са sh и Bash. Разликите между тях може да изглеждат малки, но те имат значителен ефект върху писането и изпълнението на скриптове.

История и произход

sh е оригиналният команден интерпретатор за UNIX, известен още като Bourne shell. Той е разработен от Стивън Бърн през 1970-те години. sh се отличава с простота и минималистичност, подходяща за основни системни задачи.

Bash, или Bourne Again Shell, е създаден от Брайън Фокс през 1989 година. Той е предназначен да бъде съвместим с sh, но предлага допълнителни функции. Bash е стандартният команден интерпретатор в много Linux дистрибуции.

Синтаксис и функционалности

Съвместимост

Bash е съвместим със sh, което означава, че повечето sh скриптове могат да се изпълняват в Bash без промени. Обратното не винаги е вярно. Bash скриптовете могат да използват функции, които sh не поддържа.

Променливи и масиви

В sh, променливите са прости и не поддържат масиви. Променливите се дефинират и достъпват по следния начин:

VAR=value
echo $VAR

Bash поддържа масиви, което позволява работа с множество стойности под една променлива:

ARRAY=(one two three)
echo ${ARRAY[0]}

Условни оператори

Условните оператори в sh са ограничени. sh използва if, then, else, и fi за условия:

if [ condition ]; then
 # Commands
else
 # Commands
fi

Bash разширява тези оператори и предлага допълнителни възможности като [[ за по-силни условия:

if [[ condition ]]; then
 # Commands
else
 # Commands
fi

Цикли и итерации

И двата интерпретатора поддържат цикли като for, while, и until. Но Bash предлага повече гъвкавост и допълнителни функции за итерации. Например, for цикъл в sh:

for VAR in list; do
 # Commands
done

Същият цикъл в Bash може да бъде по-сложен и мощен:

for ((i=0; i<10; i++)); do
 # Commands
done

Функции

И двата интерпретатора поддържат функции, но Bash предлага по-богати възможности за дефиниране и използване на функции. Функция в sh:

my_function() {
 # Commands
}

В Bash, функциите могат да имат и аргументи, и по-сложна логика:

my_function() {
 local arg1=$1
 local arg2=$2
 # Commands
}

Командни истории и автоматично допълване

sh не поддържа командна история и автоматично допълване по подразбиране. Това може да бъде неудобно за потребители, които често изпълняват дълги команди.

Bash поддържа командна история, което позволява лесно повтаряне на предишни команди с клавишите Up и Down. Bash също така поддържа автоматично допълване на команди и файлове с клавиша Tab.

Скриптове и ценарии

sh скриптовете обикновено са по-прости и се използват за базови системни задачи и автоматизация. Например, един обикновен sh скрипт:

#!/bin/sh
echo "Hello, World!"

Bash скриптовете могат да бъдат много по-сложни и мощни. Те могат да включват функции, масиви, и по-сложна логика. Например, един обикновен Bash скрипт с масив:

#!/bin/bash
ARRAY=(one two three)
for ITEM in "${ARRAY[@]}"; do
 echo $ITEM
done

Удобства за потребителя

Интерактивен Режим

sh не предлага много удобства за интерактивно използване. Той е основно предназначен за изпълнение на скриптове.

Bash е значително по-удобен за интерактивна работа. Той предлага функции като командна история, автоматично допълване, и потребителски променливи за настройки на обвивката.

Разширения и Модули

sh е минималистичен и не поддържа много разширения или модули. Това го прави по-лек, но и по-ограничен.

Bash поддържа множество разширения и модули, които добавят функционалност и гъвкавост. Тези разширения правят Bash по-мощен и адаптивен.

Сигурност и надеждност

sh е известен със своята стабилност и сигурност. Той е прост и лек, което намалява риска от грешки и уязвимости.

Bash е по-сложен и мощен, което може да увеличи риска от грешки. Въпреки това, той предлага механизми за сигурност като set -e за автоматично прекратяване при грешка.

Заключение

Разликите между sh и Bash са значителни и засягат както писането на скриптове, така и интерактивното използване. sh е подходящ за базови системни задачи и автоматизация. Bash е по-мощен и удобен за потребителя, предлагащ множество допълнителни функции и разширения. Изборът между тях зависи от конкретните нужди и предпочитания на потребителя.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Може да харесате още...