Как да добавите директория към PATH в Linux

Как да добавите директория към PATH в Linux

В Linux, PATH е променлива среда, която съдържа списък от директории, които се проверяват при търсене на изпълними файлове. По подразбиране PATH включва системните директории, където се инсталират повечето програми. Ако обаче инсталирате програма в собствена директория, трябва да добавите тази директория към PATH, за да можете да я стартирате от всеки каталог.

Как да проверите текущото съдържание на PATH

За да проверите текущото съдържание на PATH, можете да използвате командата echo $PATH.

echo $PATH

Това ще изведе следното:

/home/fedia/.local/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin

Как да добавите директория към PATH

Има два начина за добавяне на директория към PATH:

  • Постоянно: Добавете директорията към PATH в .bashrc файла си. Това ще добави директорията към PATH за всичките ви сесии.
  • Временно: Добавете директорията към PATH от текущия терминал. Това ще добави директорията към PATH само за текущата сесия.

Постоянно добавяне на директория към PATH

За да добавите директория към PATH постоянно, трябва да я добавите към .bashrc файла си. .bashrc файлът е конфигурационен файл за вашата потребителска обвивка. Той се зарежда автоматично при стартиране на терминала.

За да добавите директория към .bashrc файла си, използвайте следната команда:

echo "export PATH=$PATH:/path/to/directory" >> ~/.bashrc

Например, ако искате да добавите директорията /opt/my-program към PATH, можете да използвате следната команда:

echo "export PATH=$PATH:/opt/my-program" >> ~/.bashrc

След като добавите директорията към .bashrc файла си, трябва да рестартирате терминала си, за да приложите промените.

Временно добавяне на директория към PATH

За да добавите директория към PATH временно, можете да използвате командата export. Тази команда записва променливата в текущата обвивка.

За да добавите директория към PATH временно, използвайте следната команда:

export PATH=$PATH:/path/to/directory

Например, ако искате да добавите директорията /opt/my-program към PATH, можете да използвате следната команда:

export PATH=$PATH:/opt/my-program

След като добавите директорията към PATH, можете да стартирате програми от тази директория, без да посочвате пълния път до изпълнимия файл.

Пример

Нека предположим, че сте инсталирали програма, наречена my-program, в директорията /opt/my-program. За да можете да стартирате my-program от всеки каталог, трябва да добавите директорията /opt/my-program към PATH.

За да добавите /opt/my-program към PATH постоянно, използвайте следната команда:

echo "export PATH=$PATH:/opt/my-program" >> ~/.bashrc

След това рестартирайте терминала си.

Сега можете да стартирате my-program от всеки каталог, без да посочвате пълния път до изпълнимия файл. Например, можете да използвате следната команда, за да стартирате my-program:

my-program

Заключение

Добавянето на директория към PATH е полезен начин за стартиране на програми, инсталирани в собствените ви директории.

Допълнителна информация

  • Ако добавите директория към PATH, която съдържа изпълними файлове с имена, които се припокриват с изпълними файлове в други директории в PATH, Linux ще използва изпълнимия файл от първата директория, която е намерена.
  • Ако добавите директория към PATH, която съдържа символи, които не са разрешени в имената на файлове или директории в Linux, например символи за интервали или символи за амперсанд (&), Linux ще игнорира директорията.
  • Ако добавите директория към PATH, която не съдържа изпълними файлове, Linux няма да може да намери изпълними файлове в тази директория.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Може да харесате още...