Как да използвате командата Rm в Linux

Как да използвате командата Rm в Linux

Командата rm (от англ. remove) в Linux се използва за отстраняване на файлове и директории. Тя е мощна команда, но трябва да се използва с повишено внимание, тъй като файловете, които се отстраняват, са премахнати завинаги. Тя е една от най-основните команди в Linux и е важно да я научите, ако искате да работите ефективно с операционната система.

Основен синтаксис

rm [опции] [файлове]

Опции

 • -i – извежда заявка за потвърждение преди всяко отстраняване.
 • -f – не изисква потвърждение и не генерира код за грешка, ако файлът не съществува.
 • -r – премахва директории и всички поддиректории и файлове в тях.
 • -d – премахва само директории, но не и файлове или поддиректории.
 • -v – извежда имената на файловете, които се отстраняват.

Примери

 • rm file.txt – Премахва файла file.txt.
 • rm -i file.txt – Извежда заявка за потвърждение преди да премахне файла file.txt.
 • rm -rf directory – Премахва директорията directory и всички поддиректории и файлове в нея.
 • rm -d directory – Премахва само директорията directory, но не и файлове или поддиректории.
 • rm -v file1.txt file2.txt – Премахва файловете file1.txt и file2.txt.

Ето още някои примери за използване на командата rm:

 • За да премахнете файл, наречен “myfile”, използвайте следната команда:
rm myfile

 • За да премахнете всички файлове в текущата директория, използвайте следната команда:
rm *

 • За да премахнете директория, наречена “mydir”, използвайте следната команда:
rm -r mydir

 • За да премахнете директория, наречена “mydir”, и всичките й поддиректории, използвайте следната команда:
rm -rf mydir

Сигурност

Командата rm е много мощна и може да бъде опасна, ако се използва неправилно. За да избегнете случайно отстраняване на важни файлове, винаги използвайте опцията -i или правете резервни копия на файловете, преди да ги отстраните.

Важни предпазни мерки

 • Никога не използвайте командата rm, без да сте сигурни, че искате да отстраните файла или директорията.
 • Използвайте опцията -i, за да изисквате потвърждение преди всяко отстраняване.
 • Правете резервни копия на важни файлове, преди да ги отстраните.

Рекурсивно отстраняване на файлове

За да премахнете всички файлове в директория, включително поддиректории и файлове в тях, можете да използвате опцията -r. Например, за да премахнете всички файлове в директорията mydir, можете да използвате следната команда:

rm -r mydir

Рекурсивно отстраняване на директории

За да премахнете само директории, без да премахвате файлове или поддиректории в тях, можете да използвате опцията -d. Например, за да премахнете директорията mydir, можете да използвате следната команда:

rm -d mydir

Таблица с опции

Таблица с опциите на командата rm:

ОпцияОбяснение
-r или -RИзтрива директории и тяхното съдържание рекурсивно.
-fПринуждава изтриването без да иска потвърждение.
-iПита потребителя дали да изтрие всеки файл поотделно.
--preserve-rootЗабранява изтриването на / (кореновата директория).
-dИзтрива празни директории.
-vПоказва подробности за извършените операции.
--no-preserve-rootПозволява изтриването на / (кореновата директория).
-uИзтрива само по-старите файлове, ако са съществували.
-lПоказва дълга информация (подробности) за файловете.
--interactive[=WHEN]Пита потребителя преди изтриване.
--helpПоказва информация за помощ за командата.
--versionПоказва версията на командата.
--backup[=CONTROL]Създава резервни копия преди изтриване.
--suffix=SUFFIXДобавя суфикс към резервните копия на изтритите файлове.
--verboseПоказва повече информация за извършените операции.

Възстановяване на отстранени файлове

Ако случайно отстраните файл, който не сте искали, можете да опитате да го възстановите с помощта на инструмента undelete. Инструментът undelete може да възстанови файлове, които са били отстранени от твърдия диск, но все още не са били презаписани.

Заключение

Командата rm е мощна и полезна инструмент, но трябва да се използва с повишено внимание. Винаги правете резервни копия на важни файлове, преди да ги отстраните, и използвайте опцията -i, за да изисквате потвърждение преди всяко отстраняване.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Може да харесате още...