Как да инсталирате Python Pip на Ubuntu 22.04

Как да инсталирате Python Pip на Ubuntu 22.04

Pip е команден ред инструмент за инсталиране и управление на Python пакети, които са достъпни в Python Package Index (PyPI). PyPI е репозиторий за Python пакети, който съдържа над 200 000 пакета за различни цели, включително разработка на уеб приложения, обработка на данни, изкуствен интелект и много други.

Той е достъпен за всички версии на Python, включително Python 3, който е стандартната версия на Python в Ubuntu 22.04.

В тази статия ще разгледаме как да инсталираме Python Pip на Ubuntu 22.04. Ще обсъдим два метода за инсталиране:

  • Използване на пакетния мениджър Apt
  • Използване на GitHub репозиторий

Инсталиране чрез Apt

Ако имате инсталиран пакетния мениджър Apt, можете да използвате следната команда, за да инсталирате Python Pip:

sudo apt-get update && sudo apt-get install python3-pip

Това ще актуализира списъка с пакети на Ubuntu и ще инсталира Python Pip. След като инсталацията приключи, можете да проверите версията на Python Pip, като изпълните следната команда:

pip --version

Тази команда ще изведе версията на Python Pip, която е инсталирана.

Инсталиране чрез GitHub репозиторий

Ако искате да инсталирате по-нова версия на Python Pip, отколкото е налична в репозиториите на Ubuntu, можете да използвате следната команда, за да инсталирате Python Pip от GitHub репозиторий:

sudo apt-get install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa
sudo apt update
sudo apt install python3.11-pip

Тази команда ще инсталира Python Pip версия 3.11 за системата Python.

Проверка на инсталацията

След като инсталирате Python Pip, можете да проверите дали е инсталиран правилно, като използвате следната команда:

pip --version

Тази команда ще изведе версията на Python Pip, която е инсталирана.

Уверете се, че pip, setuptools и wheel са актуални

Въпреки че pip само по себе си е достатъчно за инсталиране от предварително изградени двоични архиви, актуалните копия на setuptoolsи wheelпроекти са полезни, за да сте сигурни, че можете да инсталирате и от изходни архиви:

python3 -m pip install --upgrade pip setuptools wheel

Използване на Python Pip

За да използвате Python Pip, трябва да стартирате Python терминал. Можете да направите това, като използвате следната команда:

python3

След като стартирате Python терминал, можете да използвате Python Pip, като въведете следната команда:

pip [команда] [опции]

Инсталиране на пакети с помощта на pip

За да инсталирате пакет с помощта на pip, използвайте следната команда:

pip install [име на пакета]

Например, за да инсталирате пакета tkinter, използвайте следната команда:

pip install tkinter

Тази команда ще инсталира най-новата версия на пакета tkinter.

Ако искате да инсталирате конкретна версия на пакета, можете да използвате следната команда:

pip install [име на пакета]== [версия]

Например, за да инсталирате версия 1.1.2 на пакета Flask, използвайте следната команда:

pip install Flask==1.1.2

Ако искате да инсталирате пакет от репозиторий, който не е включен в официалните репозитории на Python, можете да използвате следната команда:

pip install [име на пакета]@[адрес на репозиторий]

Например, за да инсталирате пакета Flask от репозиторий в GitHub, използвайте следната команда:

pip install Flask@https://github.com/pallets/flask

Заключение

Python Pip е мощен инструмент, който може да ви помогне да инсталирате и управлявате Python пакети. Инсталирането му е лесно и отнема само няколко минути.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Може да харесате още...