Как да покажете скритите файлове в Linux

Как да покажете скритите файлове в Linux

В Linux, скритите файлове и директории са тези, които започват с точка. Те са скрити, за да не се показват по подразбиране в списъка с файлове в дадена директория.

Как да покажете скрити файлове с помощта на командата ls

Най-простият начин е да използвате командата ls с опцията -a. Това ще покаже всички файлове, включително скрити файлове.

ls -a

Това ще ви покаже всички файлове и директории, включително скритите, които започват с точка. Ако искате да видите само скритите файлове в текущата директория, можете да използвате следната команда:

ls -a | grep '^\.'

Командата grep '^\.' филтрира само редовете, които започват с точка.

За да покажете скритите файлове в друга директория, посочете пътя след командата: ls -a /path/to/directory .

Например, за да покажете скритите файлове във вашата домашна директория, въведете тази команда:

ls -a ~

Ако искате да показвате само скрити файлове, а не обикновени, можете да използвате опцията -d със заместващ знак, като например:

ls -d .*

Опцията -d казва на ls да изброява директориите като обикновени файлове, докато моделът .* съвпада с всеки файл, който започва с точка.

Как да покажете скрити файлове с помощта на командата find

За да използвате командата find за намиране на скрити файлове в Linux, можете да използвате следния синтаксис:

find /път/към/директория -name ".*"

Това търси всички файлове и директории, които започват с точка в дадената директория и нейните поддиректории. Заменете /път/към/директория със съответния път към директорията, в която искате да търсите.

Например, ако искате да намерите всички скрити файлове в текущата директория и поддиректории, можете да напишете:

find . -name ".*"

Този пример ще покаже всички скрити файлове в текущата директория и поддиректории. Ако искате да ограничите търсенето само до текущата директория, можете да посочите точка вместо пълен път:

find . -maxdepth 1 -name ".*"

Опцията -maxdepth 1 ограничава търсенето само до текущата директория, без да влиза в поддиректории.

Как да покажете скрити файлове с помощта на командата stat

stat е команда в Unix-подобни операционни системи, която предоставя информация за файловете и директориите. За да покажете информация за скритите файлове с stat, можете да използвате следната команда:

stat .файл

Заменете “.файл” с името на конкретния скрит файл, който искате да проверите.

Например, за да видите информация за скрит файл с име “.bashrc”, използвайте:

stat .bashrc

Тази команда ще ви покаже различни атрибути на файла, включително създаване, последна модификация и достъп, размер, собственик, група и други.

За да видите информация за всички файлове и директории в текущата директория, можете да използвате:

stat *

Това ще ви предостави информация за всички файлове и директории, включително скритите, ако има такива в текущата директория.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Може да харесате още...