Как да търсите налични пакети от командния ред в Ubuntu?

Как да търсите налични пакети от командния ред в Ubuntu?

Ubuntu е популярна дистрибуция на Linux, която се използва от милиони хора по света. Тя предлага богат избор от приложения, които могат да бъдат инсталирани от командния ред. Ако не сте сигурни кои пакети са налични, можете да използвате командата apt-cache search.

Използване на командата apt-cache search

Командата apt-cache search ви позволява да търсите пакети по име, описание или друга информация. Синтаксисът на командата е следният:

apt-cache search [име на пакет]

Например, ако искате да търсите пакет с името “firefox”, можете да използвате следната команда:

apt-cache search firefox

Тази команда ще ви върне списък с всички пакети, които съдържат думата “firefox” в името си.

Използване на опции с командата apt-cache search

Командата apt-cache search предлага редица опции, които ви позволяват да ограничите резултатите от търсенето. Някои от най-често използваните опции са:

 • -s – търси по описание
 • -f – търси по файлови разширения
 • -i – търси по MIME типове
 • -r – търси в зависимост от зависимостите
 • -t – търси в зависимост от типа пакет

Например, ако искате да търсите пакети с описание, съдържащо думата “браузър”, можете да използвате следната команда:

apt-cache search -s "браузър"

Тази команда ще ви върне списък с всички пакети, чието описание съдържа думата “браузър”.

Използване на командата apt list

Командата apt list ви позволява да видите списък с всички пакети, инсталирани на вашата система. Можете да използвате тази команда, за да проверите дали даден пакет е инсталиран.

Синтаксисът на командата е следният:

apt list [име на пакет]

Например, ако искате да проверите дали пакетът “firefox” е инсталиран, можете да използвате следната команда:

apt list firefox

Тази команда ще ви върне информация за пакета “firefox”, включително дали е инсталиран.

Използване на командата apt-cache show

Командата apt-cache show ви предоставя подробна информация за даден пакет. Можете да използвате тази команда, за да разберете повече за функциите и зависимостите на пакета.

Синтаксисът на командата е следният:

apt-cache show [име на пакет]

Например, ако искате да получите подробна информация за пакета “firefox”, можете да използвате следната команда:

apt-cache show firefox

Тази команда ще ви върне информация за пакета “firefox”, включително описание, зависимости, размер и много други.

Примери за търсене на пакети

Ето някои примери за това как можете да използвате командите за търсене на пакети в Ubuntu:

 • За да намерите всички пакети, съдържащи думата “браузър”:
apt-cache search -s "браузър"
 • За да намерите всички пакети с описание, съдържащо думата “музика”:
apt-cache search -s "музика"

 • За да проверите дали пакетът “firefox” е инсталиран:
apt list firefox

 • За да получите подробна информация за пакета “firefox”:
apt-cache show firefox


Как да премахнете пакети от командния ред в Ubuntu?

За да премахнете пакети от командния ред в Ubuntu, можете да използвате командата apt-get remove. Синтаксисът на командата е следният:

apt-get remove [име на пакет]

Например, за да премахнете пакета “firefox”, можете да използвате следната команда:

apt-get remove firefox

Тази команда ще премахне пакета “firefox” от вашата система, заедно с всичките му файлове и настройки.

Използване на опции с командата apt-get remove

Командата apt-get remove предлага редица опции, които ви позволяват да ограничите резултатите от премахването. Някои от най-често използваните опции са:

 • -y – премахва пакета без да изисква потвърждение
 • –purge – премахва всички файлове и настройки, свързани с пакета

Например, за да премахнете пакета “firefox” без да изисквате потвърждение, можете да използвате следната команда:

apt-get remove -y firefox

За да премахнете пакета “firefox” заедно с всичките му файлове и настройки, можете да използвате следната команда:

apt-get remove --purge firefox

Важно

Преди да премахнете даден пакет, е важно да проверите дали има зависимости, които ще бъдат засегнати. Ако премахнете пакет, който има зависимости, тези зависимости може да не работят правилно.

За да проверите за зависимости, можете да използвате командата apt-cache depends:

apt-cache depends [име на пакет]

Например, за да проверите зависимостите на пакета “firefox”, можете да използвате следната команда:

apt-cache depends firefox

Тази команда ще ви върне списък с всички пакети, които зависят от пакета “firefox”.

Заключение

Командите apt-cache search, apt list и apt-cache show ви предоставят мощен инструмент за търсене и управление на пакети в Ubuntu. С тяхна помощ можете да намерите всички налични пакети, да проверите дали даден пакет е инсталиран и да получите подробна информация за даден пакет.

Командата apt-get remove ви позволява да премахнете пакети от командния ред в Ubuntu. С нейна помощ можете да премахнете пакети без да изисквате потвърждение и да премахнете всички файлове и настройки, свързани с пакета.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Може да харесате още...