DeFi и AI: Синергии и предизвикателства

DeFi and AI

DeFi (децентрализирани финанси) и AI (изкуствен интелект) съставляват два иновативни фактора, които преформатират финансовия пейзаж. Техните взаимодействия се очертават като ключова област, обещаваща синергия, но също така среща и предизвикателства.

Блокчейн технологията, която дава възможност на DeFi и пазара на AI, беше оценена общо на 230,10 милиона долара през 2021 г.. Растежът се очаква да надхвърли 980 милиона долара през 2030 г. Такива положителни данни демонстрират бързото развитие на двете интегрирани технологии . Те ще донесат повече сигурност, приобщаване и самостоятелни решения за хората в световен мащаб, особено във финансовия спектър.

Тази статия изследва как DeFi ще повлияе на AI, ползите от тази конвергенция, предизвикателствата, рисковете и бъдещите възможности на тази експлозивна синергия.

Какво е DeFi?

DeFi се отнася до финансови приложения и услуги , които са изградени върху блокчейн мрежи, използващи предимно интелигентни договори. Те са само изпълняващи се споразумения, написани в код. DeFi има за цел да децентрализира и демократизира традиционните финансови системи чрез елиминиране на посредниците и предоставяне на отворен достъп без разрешение до финансови услуги.

В традиционните финанси посредниците, като банки, борси и кредитни институции, играят централна роля в улесняването на транзакциите и управлението на средствата. DeFi, от друга страна, използва децентрализираната природа на блокчейн технологията , за да създаде надеждна и прозрачна финансова екосистема със сигурни, прозрачни и неизменни транзакции.

Какво е AI?

Учейки се от съществуващи данни, AI симулира човешкия интелект и изпълнява задачи, управлявани от човешкия мозък, като вземане на решения, решаване на проблеми и разпознаване на модели. Той напредна бързо през последните години с потенциала да наруши различни области, включително здравеопазване, финанси, транспорт, киберсигурност, производство и развлечения.

За да бъде програмиран да мисли и учи като хората и да изпълнява ръководени от човека задачи, AI използва специфични техники, включително машинно обучение , невронни мрежи , автоматизирано вземане на решения и Интернет на нещата (IoT) .

Синергии между DeFi и AI

Съчетаването на DeFi и AI може да доведе до иновации. AI може да подобри управлението на риска в DeFi системите, като анализира множество данни за извършване на по-точни оценки на заем получателите.

Използване на AI в DeFi

AI може да извлече ценни информации от големи обеми данни за търговия и финансови транзакции. Това може да допринесе за по-интелигентно взимане на решения за търговия и инвестиране.

Предизвикателства пред синергията

Първо, защитата на данните и личната неприкосновеност е от съществено значение. Събирането и обработката на лични данни в DeFi системите, дори с AI, може да предизвика етични и правни въпроси.

Скоростта и мащабите на AI

Използването на AI в DeFi изисква значителни изчислителни ресурси и бързина. Блокчейн технологиите трябва да се подобрят, за да поддържат интензивния поток от данни и обработка.

Децентрализация и прозрачност

DeFi подчертава децентрализацията и прозрачността. Въпреки това, алгоритмите на AI могат да бъдат сложни за разбиране и обяснение, което може да противоречи на идеята за прозрачност.

Бъдеще възможности

С развитието на технологиите, синергията между DeFi и AI може да доведе до създаването на още по-ефективни и интелигентни финансови продукти и услуги.

Заключение

DeFi и AI образуват силна връзка с потенциал за обогатяване на финансовата индустрия. Въпреки предизвикателствата, тяхната съвместна работа може да преформатира начина, по който финансовите услуги се предоставят и използват.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Може да харесате още...