Извънборсова крипто търговия: Ръководство за начинаещи

Извънборсова крипто търговия: Ръководство за начинаещи

Какво е извънборсова (OTC) крипто търговия?

Извънборсовата (OTC) крипто търговия е метод за покупка и продажба на криптовалути без да се използва борса. Сделките се извършват директно между две страни, без посредник.

Предимства на OTC търговията:

 • По-голяма ликвидност: OTC пазарът е по-ликвиден от борсовия, което означава, че е по-лесно да се купуват и продават големи количества криптовалути.
 • По-ниски такси: OTC търговията обикновено има по-ниски такси от борсовата търговия.
 • Поверителност: OTC сделките могат да бъдат анонимни, което може да е важно за някои търговци.

Недостатъци на OTC търговията:

 • По-висок риск: OTC пазарът е по-малко регулиран от борсовия, което го прави по-рисков.
 • Прозрачност: OTC пазарът е по-малко прозрачен от борсовия, което може да затрудни определянето на справедливата цена на криптовалута.
 • Проблеми с контрагента: При OTC сделките винаги съществува риск от контрагентен риск, т.е. рискът другата страна да не изпълни своите задължения.

Как работи OTC търговията?

OTC търговията се извършва чрез два основни метода:

 • Чрез дилър: OTC дилърите са компании или физически лица, които купуват и продават криптовалути за собствена сметка. Те обикновено предлагат по-широк набор от криптовалути от борсите и могат да изпълняват по-големи поръчки.
 • Чрез платформа за OTC търговия: Няколко платформи за OTC търговия свързват купувачи и продавачи на криптовалути. Тези платформи обикновено предлагат ескроу услуги, за да гарантират, че сделките се извършват безопасно.

Регулаторни съображения при извънборсовата крипто търговия

Регулаторна среда

Регулаторната среда за OTC крипто търговия е все още в процес на развитие. Няма единен набор от правила, които да се прилагат за всички юрисдикции.

Някои от ключовите регулаторни съображения, които трябва да се вземат предвид при OTC крипто търговия, са:

 • Закони за борба с прането на пари (AML): Повечето юрисдикции имат закони за AML, които се прилагат за крипто търговия. Тези закони изискват от компаниите и физическите лица, които участват в OTC крипто търговия, да предприемат стъпки за идентифициране на своите клиенти и да следят за подозрителни транзакции.
 • Закони за ценни книжа: Някои юрисдикции класифицират криптовалутите като ценни книжа. Това може да означава, че OTC крипто търговията е обект на законите за ценни книжа, които могат да бъдат строги.
 • Данъчни закони: Данъчното облагане на криптовалутите варира в различните юрисдикции. Важно е да се разберат данъчните закони, които се прилагат за OTC крипто търговия, за да се избегнат проблеми с данъчните власти.

Рискове

Неспазването на регулаторните изисквания може да доведе до редица рискове, включително:

 • Глоби: Регулаторите могат да налагат глоби на компании и физически лица, които не спазват правилата.
 • Наказателно преследване: В някои случаи неспазването на правилата може да доведе до наказателно преследване.
 • Загуба на лиценз: Компаниите, които не спазват правилата, могат да загубят лиценза си за извършване на дейност.

Препоръки

 • Потърсете правен съвет: Препоръчително е да се потърси правен съвет, преди да се ангажирате с OTC крипто търговия.
 • Спазвайте правилата: Важно е да спазвате всички регулаторни изисквания, които се прилагат за вашата юрисдикция.
 • Съхранявайте документация: Важно е да съхранявате документация за всички OTC крипто сделки, в случай че бъдат поискани от регулатор.

Регулаторната среда за OTC крипто търговия е все още в процес на развитие. Важно е да сте наясно с регулаторните съображения, които се прилагат за вашата юрисдикция, и да предприемете стъпки, за да ги спазвате.

Как да започнете с OTC търговия?

1. Изберете OTC дилър или платформа.

2. Създайте акаунт и депозирайте средства.

3. Намерете купувач или продавач на криптовалута.

4. Договорете се за цена и количество.

5. Извършете сделката.

6. Прехвърлете криптовалутата.

Съвети за OTC търговия:

 • Правете свое собствено проучване: Не инвестирайте в криптовалута, без да сте проучили добре проекта.
 • Бъдете предпазливи: OTC пазарът е по-рисков от борсовия, така че е важно да сте предпазливи.
 • Използвайте ескроу услуги: Ескроу услугите гарантират, че сделките се извършват безопасно.
 • Не инвестирайте повече, отколкото можете да си позволите да загубите: Крипто пазарът е много волатилен, така че е важно да инвестирате само пари, които можете да си позволите да загубите.

Важно:

Тази статия е само за информационни цели и не е предназначена като инвестиционен съвет. Винаги правете свое собствено проучване, преди да инвестирате в криптовалута.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Може да харесате още...