Инсталиране на Apache и PHP на Ubuntu сървър

Инсталиране на Apache и PHP на Ubuntu сървър

Тази статия описва стъпките за инсталиране на Apache и PHP на Ubuntu сървър. Apache е уеб сървър, който обработва HTTP заявки и показва уеб страници. PHP е език за програмиране, използван за създаване на динамични уеб страници.

Предварителни условия

За да продължите, ще ви е необходим Ubuntu сървър с SSH достъп. Също така е препоръчително да имате основни познания за Linux и командния ред.

Инсталиране на Apache

 1. Актуализиране на системата:
sudo apt update && sudo apt upgrade

 1. Инсталиране на Apache:
sudo apt install apache2

Ще бъдете подканени да потвърдите инсталирането на Apache. Потвърдете, като натиснете Y, след това ENTER.

 1. Проверка на Apache:

Отворете браузъра си и отидете на http://your_server_ip. Трябва да видите страницата по подразбиране на Apache.

Инсталиране на Apache

Инсталиране на PHP

 1. Инсталиране на PHP пакет:
sudo apt install php libapache2-mod-php php-cli

 1. Рестартиране на Apache:
sudo systemctl restart apache2

 1. Проверка на PHP:

Създайте файл info.php в директорията /var/www/html със следния код:

<?php phpinfo(); ?>

Отворете браузъра си и отидете на http://your_server_ip /info.php. Трябва да видите информация за вашата PHP инсталация.

Проверка на PHP

Допълнителни конфигурации

1. Настройка на виртуални хостове:

Виртуалните хостове ви позволяват да хоствате множество уебсайтове на един и същ сървър. За да конфигурирате виртуален хост, създайте файл .conf в директорията /etc/apache2/sites-available.

2. Защита на PHP файлове:

Можете да защитите PHP файловете си, като зададете директорията им като недостъпна за директен достъп. За да направите това, редактирайте файла /etc/apache2/apache2.conf и добавете следния код:

<Directory /var/www/html>
  Order deny,allow
  Deny from all
  Allow from 127.0.0.1
</Directory>

3. Инсталиране на PHP разширения:

PHP разширенията добавят допълнителни функции към PHP. За да инсталирате PHP разширение, използвайте следната команда:

sudo apt install php-extension-name

4. Защита на PHP скриптове:

Можете да защитите PHP скриптовете си, като използвате функциите на PHP за удостоверяване и разрешения.

Заключение

Следвайки стъпките в този документ, можете успешно да инсталирате Apache и PHP на вашия Ubuntu сървър.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Може да харесате още...