Как да инсталираме OpenVPN на Ubuntu сървър?

Как да инсталираме OpenVPN на Ubuntu сървър?

OpenVPN е известен и надежден инструмент за създаване на виртуални частни мрежи (VPN), което позволява сигурен обмен на данни през интернет. В тази статия ще научите как да инсталирате OpenVPN на вашия Ubuntu сървър използвайки openvpn-install.sh скрипта. Този метод е бърз и удобен начин да конфигурирате OpenVPN с минимални усилия. Следвайте стъпките по-долу, за да започнете.

Предварителни условия

Преди да започнете, уверете се, че имате следните неща:

  • Ubuntu сървър с най-новата версия на ядрото
  • SSH достъп до сървъра

Изтегляне на openvpn-install.sh скрипта:

Първо, изтеглете openvpn-install.sh скрипта, като използвате следната команда:

wget https://git.io/vpn -O openvpn-install.sh

Предоставяне на разрешение за изпълнение:

След изтеглянето на скрипта, трябва да му предоставите разрешение за изпълнение. Използвайте следната команда:

chmod +x openvpn-install.sh

Изпълнение на скрипта

Сега можем да изпълним скрипта, който ще ни насочи през процеса на инсталация на OpenVPN. Използвайте следната команда:

sudo ./openvpn-install.sh

Трябва да стартирате скрипта като root и да имате активиран модула TUN.

След изпълнението на скрипта, ще видите приветствено съобщение и ще ви бъде зададени няколко въпроса.

Отговорете на въпросите на скрипта:

Скриптът ще ви попита няколко въпроса, като предостави име за клиента и изберете, дали да използвате UDP или TCP. По подразбиране са настроени разумни стойности, които можете да потвърдите, като натиснете Enter.

След като скриптът завърши, сървърът ще бъде инсталиран и стартиран.

Ето пример за използване на openvpn-install.sh

# Изтеглете скрипта
wget https://openvpn.net/community/openvpn-install.sh

# Копирайте скрипта в директорията `/etc/openvpn`
sudo cp openvpn-install.sh /etc/openvpn

# Дайте на скрипта права за изпълнение
sudo chmod +x /etc/openvpn/openvpn-install.sh

# Стартирайте скрипта
sudo ./openvpn-install.sh

# Въведете настройките на сървъра

# Име на сървъра
server-name my-server

# Порт на сървъра
server-port 1194

# Въведете парола за сертификат на сървъра
server-password

# Въведете парола за ключ за удостоверяване
ta-password

# Щракнете върху Enter, за да продължите

След като въведете настройките на сървъра, скриптът ще създаде конфигурационния файл, сертификатите и ще стартира сървъра.

Допълнителни настройки

В допълнение към основните настройки, които се задават чрез скрипта, OpenVPN предлага и редица други настройки, които можете да конфигурирате. Някои от тези настройки включват:

  • Криптиране: Можете да изберете вида на криптирането, което да се използва от сървъра.
  • Филтриране на IP адреси: Можете да конфигурирате сървъра да позволява или да блокира достъпа на определени IP адреси.
  • Настройки на времето на живот: Можете да конфигурирате сървъра да прекратява връзките след определен период от време.

Това е! Сега вашият OpenVPN сървър е инсталиран и настроен успешно на вашия Ubuntu сървър, и можете да го използвате за сигурна комуникация през интернет. Не забравяйте да разпространите конфигурационния файл на вашите клиенти, за да могат да се свържат с вашия сървър. Следвайте тези стъпки и създайте своя собствена VPN мрежа с OpenVPN на Ubuntu сървър.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Може да харесате още...