Пълно ръководство за Apt и Apt-Get команди

Пълно ръководство за Apt и Apt-Get команди

Apt и Apt-Get са две команди, които се използват за управление на пакети в Debian и Ubuntu дистрибуциите на Linux. Apt е по-новият и усъвършенстван вариант, но Apt-Get все още се поддържа и се използва от много потребители.

В тази статия ще разгледаме основните принципи и практики за използване на Apt и Apt-Get, като ще предоставим и конкретни примери.

Команди

Основни команди

 • apt update: Изтегля информация за най-новите версии на пакетите от сървърите на Debian.
 • apt upgrade: Актуализира инсталираните пакети до най-новите версии.
 • apt install <име на пакета>: Инсталира пакета с даденото име.
 • apt remove <име на пакета>: Премахва пакета с даденото име.

Комбинирани команди

 • apt update && apt upgrade: Изтегля информация за най-новите версии на пакетите и след това актуализира инсталираните пакети до най-новите версии.
 • apt install <име на пакета> -y: Инсталира пакета с даденото име без да изисква потвърждение.
 • apt remove <име на пакета> -y: Премахва пакета с даденото име без да изисква потвърждение.

Команди за търсене

 • apt search <име на пакета>: Търси пакети, отговарящи на даденото име.
 • apt list <име на пакета>: Извежда информация за пакета с даденото име.
 • apt show <име на пакета>: Извежда подробна информация за пакета с даденото име.

Команди за управление на зависимости

 • apt depends <име на пакета>: Извежда списък с зависимостите на пакета с даденото име.
 • apt install <име на пакета> –no-install-recommends: Инсталира пакета с даденото име, без да инсталира препоръчаните пакети.
 • apt install <име на пакета> –force-yes: Инсталира пакета с даденото име, дори ако има конфликти с други пакети.

Примери

Да актуализираме всички инсталирани пакети до най-новите версии:

apt update && apt upgrade

Да инсталираме пакета “vim”:

apt install vim

Да премахнем пакета “vim”:

apt remove vim

Да намерим пакети, отговарящи на името “text editor”:

apt search text editor

Да получим информация за пакета “vim”:

apt list vim

Да получим подробна информация за пакета “vim”:

apt show vim

Да видим списък с зависимостите на пакета “vim”:

apt depends vim

Да инсталираме пакета “vim” без препоръчаните пакети:

apt install vim --no-install-recommends

Да инсталираме пакета “vim”, дори ако има конфликти с други пакети:

apt install vim --force-yes

Допълнителни команди

 • apt-cache policy <име на пакета>: Извежда информация за политиката на пакета.
 • apt-get clean: Премахва изтеглените файлове на пакетите.
 • apt-get autoremove: Премахва пакетите, които вече не са необходими.

Заключение

Apt и Apt-Get са мощни инструменти, които могат да се използват за управление на пакети в Debian и Ubuntu дистрибуциите на Linux. С малко практика ще можете да използвате тези команди, за да управлявате пакетите си ефективно.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Може да харесате още...