Разлика между Su, Sudo Su, Sudo Su -, Sudo -s и Sudo -i

Разлика между Su, Sudo Su, Sudo Su -, Sudo -s и Sudo -i

В Linux и Unix операционните системи, командата su се използва за превключване към друг потребител. Командата sudo се използва за изпълняване на програма с права на суперпотребител.

su

Командата su приема като аргумент името на потребителя, към който искате да превключите. Например, за да превключите към потребителя root, бихте използвали следната команда:

su root

Това ще ви изиска да въведете паролата на потребителя root. След като въведете паролата, ще бъдете превключени към потребителския режим на root.

Sudo su

Командата sudo su е комбинация от командите su и sudo. Тя ви позволява да превключите към суперпотребител, без да въвеждате паролата на суперпотребителя.

За да използвате командата sudo su, трябва да имате права на суперпотребител. Ако нямате права на суперпотребител, ще получите съобщение за грешка.

Sudo su –

Командата sudo su – е подобна на командата sudo su, но тя наследява променливите на околната среда на текущия потребител.

За да използвате командата sudo su –, трябва да имате права на суперпотребител. Ако нямате права на суперпотребител, ще получите съобщение за грешка.

Sudo -s

Командата sudo -s ви позволява да изпълните програма с права на суперпотребител.

За да използвате командата sudo -s, трябва да посочите програмата, която искате да изпълните. Например, за да изпълните командата ls с права на суперпотребител, бихте използвали следната команда:

sudo -s ls

Това ще ви изиска да въведете паролата на суперпотребителя. След като въведете паролата, програмата ls ще бъде изпълнена с права на суперпотребител.

Sudo -i

Командата sudo -i е подобна на командата sudo -s, но тя наследява променливите на околната среда на текущия потребител.

За да използвате командата sudo -i, трябва да посочите програмата, която искате да изпълните. Например, за да изпълните командата ls с права на суперпотребител и да наследите променливите на околната среда на текущия потребител, бихте използвали следната команда:

sudo -i ls

Това ще ви изиска да въведете паролата на суперпотребителя. След като въведете паролата, програмата ls ще бъде изпълнена с права на суперпотребител и променливите на околната среда на текущия потребител ще бъдат налични.

Таблицата по-долу обобщава разликите между петте команди:

КомандаОписание
suПревключва към друг потребител
sudo suПревключва към суперпотребител без да въвеждате паролата
sudo su –Превключва към суперпотребител и наследява променливите на околната среда на текущия потребител
sudo -sИзпълнява програма с права на суперпотребител
sudo -iИзпълнява програма с права на суперпотребител и наследява променливите на околната среда на текущия потребител

Примери

Ето някои примери за това как да използвате петте команди:

За да превключите към потребителя root:

su root

За да превключите към суперпотребител без да въвеждате паролата:

sudo su

За да превключите към суперпотребител и да наследите променливите на околната среда на текущия потребител:

sudo su -

За да изпълните командата ls с права на суперпотребител:

sudo -s ls

За да изпълните командата ls с права на суперпотребител и да наследите променливите на околната среда на текущия потребител:

sudo -i ls

Заключение

Командите su, sudo su, sudo su –, sudo -s и sudo -i са важни инструменти, които могат да се използват за управление на правата на потребителите в Linux и Unix операционните системи.

Когато да използвате su

Командата su трябва да се използва, когато искате да превключите към друг потребител. Това може да бъде полезно, ако трябва да изпълните задача, която изисква права на друг потребител, или ако искате да използвате променливите на околната среда на друг потребител.

Когато да използвате sudo su

Командата sudo su може да се използва, когато искате да превключите към суперпотребител, без да въвеждате паролата. Това може да бъде полезно, ако имате нужда от достъп до суперпотребителските права само за кратко време.

Когато да използвате sudo su –

Командата sudo su – е подобна на командата sudo su, но тя наследява променливите на околната среда на текущия потребител. Това може да бъде полезно, ако искате да запазите променливите на околната среда на текущия потребител, когато превключите към суперпотребител.

Когато да използвате sudo -s

Командата sudo -s може да се използва, за да изпълните програма с права на суперпотребител. Това може да бъде полезно, ако трябва да изпълните програма, която изисква суперпотребителски права.

Когато да използвате sudo -i

Командата sudo -i е подобна на командата sudo -s, но тя наследява променливите на околната среда на текущия потребител. Това може да бъде полезно, ако искате да запазите променливите на околната среда на текущия потребител, когато изпълните програма с права на суперпотребител.

Безопасност

Важно е да използвате тези команди внимателно. Ако не сте сигурни как да използвате дадена команда, е по-добре да потърсите помощ от опитен потребител.

Съвети

  • Ако използвате командата sudo su, за да превключите към суперпотребител, винаги се уверете, че сте в безопасно среда.
  • Ако използвате командата sudo -s, за да изпълните програма с права на суперпотребител, винаги използвайте я с повишено внимание.
  • Ако използвате командата sudo -i, за да изпълните програма с права на суперпотребител, винаги се уверете, че променливите на околната среда на текущия потребител са безопасни.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Може да харесате още...