Ръководство за навигация във файловата система на Linux

Основни принципи и управление на файлове и директории в Linux

Като нов потребител на Linux, едно от първите умения, които трябва да овладеете, е навигирането във файловата система на Linux.

Файловата система на Linux е йерархична структура, която организира файловете и папките на компютъра. Разбирането на файловата система е от съществено значение за ефективната работа с Linux.

Това ръководство ще ви запознае с основите на навигацията във файловата система на Linux.

Основите

Преди да навлезем в командите, нека поговорим за важни специални знаци. Точка ( .), точка-точка ( ..), наклонена черта ( /) и тилда ( ~), всички имат специална функционалност във файловата система на Linux:

Точка (.): Точката представлява текущата директория. Когато използвате команди за навигация, “.” може да се използва за обозначаване на текущата директория, без да е необходимо да изписвате пълния й път.

Две точки (..): Две точки представляват родителската директория. С други думи, те ви отвеждат на едно ниво нагоре в йерархията на директориите. Също така представяне на директория на зад от текущата. Например, ако сте в директорията /var/www/html/kachi/, ../ ще ви върне в директорията /var/www/html/.

Наклонена черта (/): Наклонената черта (/) в UNIX и UNIX-подобните операционни системи (като Linux) се използва за обозначаване на “корена” на файловата система. Това е най-горната директория във файловата йерархия и всички останали директории и файлове са подчинени на нея. Също така наклонената черта е и разделител на пътя. Използва се за отделяне на различните компоненти на пътя до файл или директория.

Например, в Linux / обозначава “корена” на файловата система. Всички други директории и файлове се намират под нея. Така че /var/www/html/ означава директорията html, която е поддиректория на www, която пък е поддиректория на var, която от своя страна е поддиректория на корена на файловата система (/).

Тилда (~): В UNIX-базираните операционни системи, ~ се използва за представяне на домашната директория на текущия потребител. Например, ако потребител с име user има домашна директория /home/user/, тогава ~/Documents/ ще указва към директорията Documents в домашната директория на потребителя, т.е. /home/user/Documents/.

Освен тези основни символи, има и други специални символи, които се използват за по-специфични цели. Например, звездичката (*) може да се използва като жокер при търсене на файлове, а знакът за долар ($) може да се използва за достъп до променливи на средата.

Най-добрият начин да разберете всяка концепция е като я приложите на практика.

Структура на файловата система

Файловата система на Linux е организирана като дърво с корен в папката /. От корена се разклоняват подпапки, които на свой ред съдържат други подпапки и файлове. Някои от най-важните папки в файловата система на Linux са:

 • /: Коренна папка – съдържа всички останали папки и файлове в системата.
 • /bin: Съдържа изпълними файлове за основни инструменти и команди.
 • /boot: Съдържа файловете, необходими за зареждане на операционната система.
 • /etc: Съдържа конфигурационни файлове за системата и приложенията.
 • /home: Съдържа личните папки на потребителите.
 • /lib: Съдържа библиотеки, използвани от приложенията.
 • /media: Съдържа монтирани устройства за съхранение, като USB флаш устройства и CD-ROM дискове.
 • /mnt: Използва се за временно монтиране на файлови системи.
 • /opt: Съдържа допълнителни софтуерни пакети, инсталирани от потребителя.
 • /proc: Съдържа информация за процесите, работещи в системата.
 • /root: Личната папка на администратора (root).
 • /sbin: Съдържа изпълними файлове за системни инструменти.
 • /srv: Съдържа данни, използвани от мрежовите услуги.
 • /sys: Съдържа информация за хардуера на системата.
 • /tmp: Съдържа временни файлове, създадени от приложенията.
 • /usr: Съдържа системни файлове и приложения.
 • /var: Съдържа променливи данни, използвани от приложенията и системата.

Навигация във файловата система

За да навигирате във файловата система на Linux, можете да използвате команди от командния ред или файловия мениджър.

Команден ред

Можете да използвате следните команди, за да навигирате във файловата система:

 • cd: Промяна на текущата папка.
 • ls: Изброяване на съдържанието на текущата папка.
 • mkdir: Създаване на нова папка.
 • rmdir: Премахване на празна папка.
 • touch: Създаване на празен файл.
 • rm: Премахване на файл или папка.
 • cp: Копиране на файлове или папки.
 • mv: Преместване или преименуване на файлове или папки.
 • pwd (print working directory): Показва текущата директория.

Файлов мениджър

Файловият мениджър е графична програма, която ви позволява да преглеждате и управлявате файлове и папки. Някои популярни файлови мениджъри за Linux са Nautilus, Dolphin и Thunar.

Абсолютен път

Абсолютният път в Linux е пълен и точен адрес на файл или директория в йерархията на файловата система.

Той започва от (/), коренната директория, и описва последователно всяка папка, през която трябва да преминете, за да стигнете до файла или директорията.

Абсолютните пътища са винаги уникални и не се променят, независимо от текущата ви директория. За разлика от относителните пътища, които се описват спрямо текущата ви директория, абсолютните пътища винаги са ясни и недвусмислени.

Относителни пътища

Относителните пътища в Linux са начин за описване на местоположението на файл или директория спрямо текущата ви директория.

Те не започват от кореновата директория на файловата система (/), а се базират на текущата позиция на потребителя във файловата система.

Например, ако текущата ви работна директория е “/home/user/”, а вие искате да указвате път към файл с име “example.txt”, който се намира в директорията “Documents”, относителният път до “example.txt” ще бъде “Documents/example.txt”.

Някои полезни съвети

 • За да видите пътя до текущата папка, въведете pwd.
 • За да промените разрешенията на файл или папка, използвайте командата chmod.
 • За да промените собствеността на файл или папка, използвайте командата chown.
 • За да създадете символичен линк към файл или папка, използвайте командата ln.
 • За да търсите файлове или папки, използвайте командата find.

Заключение

Файловата система на Linux може да изглежда сложна за начинаещите, но с малко практика ще можете да се ориентирате лесно. Чрез това ръководство ви предоставихме основните познания за навигация във файловата система на Linux.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Може да харесате още...