AI

Какво е Google Bard?

Какво е Google Bard?

Въведение Google Bard е нов иновативен проект, разработен от Google,...

генеративни AI модели

Генеративни AI модели

Генеративните AI модели представляват иновативен подход в областта на изкуствената...

ChatGPT срещу AI Chatbot на Bing

ChatGPT срещу AI Chatbot на Bing

Въведение Разговорните агенти се превърнаха във всички по-разпространени явления във...