AI

Използване на Google Bard като ваш персонализиран учител

Въведение в Generative AI

Generative AI (генеративен изкуствен интелект) представлява иновативен подход в областта...