AI

What is EdTech?

Какво е EdTech?

В нашия съвременен свят, технологичният напредък променя почти всеки аспект...

Използване на Google Bard като ваш персонализиран учител

Въведение в Generative AI

Generative AI (генеративен изкуствен интелект) представлява иновативен подход в областта...