Най-използваните команди в Linux Mint

Най-използваните команди в Linux Mint

Linux Mint е един от най-популярните дистрибуции на Linux, предлагащ надеждност, удобство и гъвкавост. За да се освободи пълният потенциал на операционната система, е важно да се научите основните команди в терминала.

Тази статия ще представи едни от най-използваните команди в Linux Mint, които ще ви помогнат да управлявате системата си ефективно.

Команди за мрежата

КомандаОписание
pingПроверява връзката до друг IP адрес.
ifconfigПоказва информация за мрежовите интерфейси.
ipПоказва и управлява мрежовите маршрути и адреси.
routeПоказва таблицата за маршрутизация.
nslookupПреобразува имена на хостове в IP адреси и обратно.
digТърси DNS записи.
tracerouteПроследява маршрута на пакет до друг IP адрес.
netstatПоказва информация за мрежовите връзки и активните портове.
tcpdumpЗаснема мрежов трафик.
nmapСканира мрежа за открити портове и услуги.
sshСигурно свързване с друг компютър.
scpСигурно копиране на файлове между компютри.
ftpПрехвърляне на файлове по FTP протокол.

Команди за архивиране и разархивиране

КомандаОписание
tar cvf archive.tar file1 file2Създава архив archive.tar от файловете file1 и file2.
tar xvf archive.tarРазархивира съдържанието на archive.tar в текущата директория.
tar czf archive.tar.gz file1 file2Създава компресиран архив archive.tar.gz от файловете file1 и file2.
tar xzvf archive.tar.gzРазархивира съдържанието на archive.tar.gz в текущата директория.
gzip file1Компресира file1 до file1.gz.
gunzip file1.gzРазархивира file1.gz до file1.
bzip2 file1Компресира file1 до file1.bz2.
bunzip2 file1.bz2Разархивира file1.bz2 до file1.
zip archive.zip file1 file2Създава zip архив archive.zip от файловете file1 и file2.
unzip archive.zipРазархивира съдържанието на archive.zip в текущата директория.

Команди за навигация

КомандаОписание
cdПроменя текущата директория.
lsПоказва съдържанието на директория.
pwdПоказва пътя до текущата директория.
mkdirСъздава нова директория.
rmdirПремахва празна директория.

Команди за управление на пакети

КомандаОписание
sudo apt updateАктуализира списъка с наличните пакети.
sudo apt installИнсталира пакет.
sudo apt removeПремахва пакет.
sudo apt searchТърси пакет.

Команди за работа с файлове

КомандаОписание
cpКопира файлове.
mvПремества файлове.
rmИзтрива файлове.
catПоказва съдържанието на файл.
nanoОтваря текстов редактор.
vimОтваря текстов редактор.

Команди за системна информация

КомандаОписание
uname -aПоказва информация за операционната система.
hostnamectlПоказва информация за операционната система и разкрива версията на ядрото
df -hПоказва информация за файловата система.
topПоказва информация за процесите.
free -hПоказва информация за паметта.
uptimeПоказва времето на работа на системата.

Други команди

КомандаОписание
sudoИзпълнява команда с права на администратор.
manПоказва ръководство за команда.
historyПоказва историята на изпълнените команди.
clearИзчиства екрана.
exitИзлиза от терминала.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Може да харесате още...