25 основни команди на Ubuntu Server: Ръководство за начинаещи

25 основни команди на Ubuntu Server: Ръководство за начинаещи

Ubuntu Server е една от най-популярните операционни системи за сървъри в света. Тя е безплатна и отворена изходен код, което я прави достъпна и гъвкава.

За да използвате Ubuntu Server ефективно, е важно да се запознаете с някои от основните команди. Тези команди ви позволяват да управлявате сървъра си, да инсталирате и премахвате приложения, да проверявате състоянието на системата и да изпълнявате други задачи.

В тази статия ще разгледаме 25 основни команди на Ubuntu Server. Ще обясним тяхната функция и как да ги използвате.

Таблица с команди и функции

КомандаФункция
pwdПоказва текущия работен директорий.
lsИзброява файловете и директориите в текущата папка.
cdСменя работния директорий.
cpКопира файлове и директории.
mvПремества или преименува файлове и директории.
rmИзтрива файлове и директории.
mkdirСъздава нова директория.
rmdirИзтрива празна директория.
touchСъздава празен файл.
catПоказва съдържанието на файл.
nanoОтваря текстов редактор Nano.
vimОтваря текстов редактор Vim.
grepТърси текст във файлове.
chmodПроменя правата за достъп на файлове и директории.
chownПроменя собственика на файлове и директории.
psПоказва текущите процеси.
killПрекъсва изпълнението на процес.
topПоказва информация за системните ресурси и процеси.
dfПоказва информация за свободното дисково пространство.
duПоказва размера на директории и файлове.
wgetИзтегля файлове от интернет.
sshУстановява SSH връзка с друг сървър.
tarАрхивира и разархивира файлове.
apt или apt-getУправлява пакетите и тяхната инсталация.
systemctlУправлява системните служби.

Примери за използване на основни команди на Ubuntu Server:

 1. pwd – Показване на текущия работен директорий:pwd Резултат: /home/user
 2. ls – Изброяване на съдържанието на текущата директория:ls Резултат:файл1.txt файл2.txt директория1 директория2
 3. cd – Смяна на текущия работен директорий:cd директория1 Резултат: Влизане в директория1.
 4. cp – Копиране на файл в друга директория:cp файл1.txt /път/към/директория
 5. mv – Преименуване на файл:mv старо_име.txt ново_име.txt
 6. rm – Изтриване на файл:rm файл2.txt
 7. mkdir – Създаване на нова директория:mkdir нова_директория
 8. rmdir – Изтриване на празна директория:rmdir стара_директория
 9. touch – Създаване на празен файл:touch нов_файл.txt
 10. cat – Показване на съдържанието на файл:

cat файл1.txt

 1. nano – Редактиране на файл с Nano редактор:

nano редактиран_файл.txt

 1. vim – Редактиране на файл с Vim редактор:

vim редактиран_файл.txt

 1. grep – Търсене на текст във файлове:

grep "текст" файл1.txt

 1. chmod – Промяна на права за достъп:

chmod +x скрипт.sh

 1. chown – Промяна на собственик на файл:

chown нов_собственик:нова_група файл1.txt

 1. ps – Показване на текущите процеси:

ps aux

 1. kill – Прекъсване на процес:

kill -9 процес_ID

 1. top – Показване на системни ресурси и процеси в реално време:

top

 1. df – Показване на информация за дисковото пространство:

df -h

 1. du – Показване на размера на директории и файлове:

du -h директория1

 1. wget – Изтегляне на файл от интернет:

wget http://example.com/файл.zip

 1. ssh – Установяване на SSH връзка с друг сървър:

ssh потребител@сървър

 1. tar – Архивиране и разархивиране на файлове:

tar -cvf архив.tar файл1.txt файл2.txt tar -xvf архив.tar

 1. apt или apt-get – Управление на пакети:

sudo apt update sudo apt install пакет

 1. systemctl – Управление на системни служби:

sudo systemctl start служба sudo systemctl stop служба

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Може да харесате още...